فایلهای صوتی تمام سوره های قران با حجم کم و کیفیت بالا برای دانلود اماده شده است دوستان میتوانند برای دانلود به ادامه مطالب مراجعه کنند


۱٫ سورة فاتحة

۳۱٫ سورة لقمان

۶۱٫ سورة صف

۹۱٫ سورة الشمس

۲٫ سورة بقرة

۳۲٫ سورة سجدة

۶۲٫ سورة جمعة

۹۲٫ سورة اللیل

۳٫ سورة آل عمران

۳۳٫ سورة أحزاب

۶۳٫ سورة منافقون

۹۳٫ سورة الضحى

۴٫ سورة نساء

۳۴٫ سورة سبأ

۶۴٫ سورة تغابن

۹۴٫ سورة شرح

۵٫ سورة مائدة

۳۵٫ سورة فاطر

۶۵٫ سورة طلاق

۹۵٫ سورة تین

۶٫ سورة أنعام

۳۶٫ سورة یس

۶۶٫ سورة تحریم

۹۶٫ سورة علق

۷٫ سورة أعراف

۳۷٫ سورة صافات

۶۷٫ سورة ملک

۹۷٫ سورة قدر

۸٫ سورة أنفال

۳۸٫ سورة ص

۶۸٫ سورة قلم

۹۸٫ سورة بینة

۹٫ سورة توبة

۳۹٫ سورة زمر

۶۹٫ سورة حاقة

۹۹٫ سورة زلزلة

۱۰٫ سورة یونس

۴۰٫ سورة غافر

۷۰٫ سورة معارج

۱۰۰٫ سورة عادیات

۱۱٫ سورة هود

۴۱٫ سورة فصلت

۷۱٫ سورة نوح

۱۰۱٫ سورة قارعة

۱۲٫ سورة یوسف

۴۲٫ سورة شورى

۷۲٫ سورة جن

۱۰۲٫ سورة تکاثر

۱۳٫ سورة رعد

۴۳٫ سورة زخرف

۷۳٫ سورة مزمل

۱۰۳٫ سورة عصر

۱۴٫ سورة إبراهیم

۴۴٫ سورة دخان

۷۴٫ سورة مدثر

۱۰۴٫ سورة همزة

۱۵٫ سورة حجر

۴۵٫ سورة جاثیة

۷۵٫ سورة قیامة

۱۰۵٫ سورة فیل

۱۶٫ سورة نحل

۴۶٫ سورة أحقاف

۷۶٫ سورة إنسان

۱۰۶٫ سورة قریش

۱۷٫ سورة إسراء

۴۷٫ سورة محمد

۷۷٫ سورة مرسلات

۱۰۷٫ سورة ماعون

۱۸٫ سورة کهف

۴۸٫ سورة فتح

۷۸٫ سورة نبأ

۱۰۸٫ سورة کوثر

۱۹٫ سورة مریم

۴۹٫ سورة حجرات

۷۹٫ سورة نازعات

۱۰۹٫ سورة کافرون

۲۰٫ سورة طه

۵۰٫ سورة ق

۸۰٫ سورة عبس

۱۱۰٫ سورة نصر

۲۱٫ سورة أنبیاء

۵۱٫ سورة ذاریات

۸۱٫ سورة تکویر

۱۱۱٫ سورة مسد

۲۲٫ سورة حج

۵۲٫ سورة طور

۸۲٫ سورة إنفطار

۱۱۲٫ سورة إخلاص

۲۳٫ سورة مؤمنون

۵۳٫ سورة نجم

۸۳٫ سورة مطففین

۱۱۳٫ سورة فلق

۲۴٫ سورة نور

۵۴٫ سورة قمر

۸۴٫ سورة إنشقاق

۱۱۴٫ سورة ناس

۲۵٫ سورة فرقان

۵۵٫ سورة رحمن

۸۵٫ سورة بروج


۲۶٫ سورة شعراء

۵۶٫ سورة واقعة

۸۶٫ سورة طارق


۲۷٫ سورة نمل

۵۷٫ سورة حدید

۸۷٫ سورة أعلى


۲۸٫ سورة قصص

۵۸٫ سورة مجادلة

۸۸٫ سورة غاشیة


۲۹٫ سورة عنکبوت

۵۹٫ سورة حشر

۸۹٫ سورة فجر


۳۰٫ سورة روم

۶۰٫ سورة ممتحنة

۹۰٫ سورة بلد


 منبع:http://t.moheb.ir/?p=107


برچسب‌ها: دانلود فایل صوتی قران, دانلود کل قران, دانلود قران ام پی تری, دانلود قران صوتی با صدای استاد پرهیزگار
نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  |